Kumppanit

Tapahtuman järjestäjät

Vuodesta 2017 alkaen Kangasalan kaupunki / Business Kangasala on osaltaan ollut mukana tukemassa järjestelyjä. Talkoolaisia tapahtuman onnistumiseksi tarvitaan noin 70 henkeä, sekä useita Kuhmalahdella toimivia yhdistyksiä esim. ruokatarjoilujen hoitamiseksi. Ilman taustavoimien ja talkoolaisten apua tapahtuman järjestäminen olisi mahdotonta.

Kangasalan kaupunki

Kangasala on nopeasti kasvava ja kehittyvä kaupunki erinomaisten liikenneyhteyksien (3-9-12) varrella Tampereen vieressä. 70 kilometriä pitkä nauhataajama mahdollistaa elinkeinot matkailusta maatalouteen ja hoivasta teollisuuteen. Sahalahdella sijaitsee Saarioisten ja Atrian tehtaat, rakennustyömailla näkyvät monet paikalliset rakennusyritykset ja Pikonlinnan alueella on iso hoivayritysten keskittymä.

Kaupungin erikoispiirteisiin kuuluu hevostalous; kaupungin alueella kopsuttelee tuhat hevosta, joiden ympärille on muodostunut omaa liiketoimintaa vikellysareenoineen ja talleineen.

Kaupungissa asuu yli 32 000 asukasta. Upeat harjumaisemat, 420 järveä, 4600 kesäasuntoa ja lähiruokatuottajat ainutlaatuisine tuotteineen luovat Kesäpäivän Kangasalla.

Business Kangasala

Business Kangasala Oy on Kangasalan kaupungin omistama elinkeino- ja matkailuyhtiö. Yhtiö vastaa kaupungin yli 2000 yrityksen palvelemisesta ja tuottaa alueelle sijoittuvien yritysten laadukkaat tontti-, toimitila- ja neuvontapalvelut.

Kuhmalahden Yrittäjät ry

Kuhmalahden Yrittäjät ry on perustettu 1980-luvulla. Yhdistys on yksi Pirkanmaan Yrittäjien paikallisyhdistyksistä. Huolimatta kuntaliitoksesta Kuhmalahden Yrittäjät ry päätti jatkaa itsenäisenä yhdistyksenä. Jäseniä yhdistyksessä on 26 yritystä.

Kuhmalahden VPK

Kuhmalahden VPK on toiminut nykymuodossaan perustamisesta v. 1949 lähtien. Vuoden 2002 loppuun VPK hoiti Kuhmalahden kunnan järjestämää palo- ja pelastustoimintaa. Vuodesta 2003 Kuhmalahden VPK on toiminut Pirkanmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokuntana.

Kuhmalahden VPK:n tehtävät painottuvat pääosin Kuhmalahdella tapahtuvien sammutus- ja pelastustehtävien hoitamiseen. Osana maakunnallista pelastuslaitosta Kuhmalahden VPK osallistuu pelastustehtäviin myös naapurikunnissa. Vastaavasti koko pelastuslaitoksen resurssit ovat tarpeen mukaan käytettävissä Kuhmalahdella. Hälytyksiin lähdetään korkeintaan 10 minuutin lähtöajalla.

VPK:lla on käytettävissään ajanmukainen Kuhmalahden kunnan v. 1999 rakennuttama paloasema ja pelastuslaitoksen ylläpitämä kalusto, lisäksi palokunta on itse hankkinut tarpeellista välineistöä kuten säiliöauton, miehistönkuljetusauton ja mönkijän. Hankerahoittaja Pomoottori ry:n ja Eu:n tuella Kuhmalahden VPK:lle valmistui v. 2012 ajanmukaisella tekniikalla varustettu toimintatila, joka pitää sisällään kokous/koulutustilan, kalustohallin ja saunatilat. Nämä tilat ovat myös paikkakunnan muiden toimijoiden käytössä.

Lahdenkulman kyläyhdistys

Lahdenkulman kylätoimikunta nykyään Lahdenkulman kyläyhdistys on perustettu vuonna 1979 edistämään Sahalahden Lahdenkulman koulupiirin elinvoimaa, viihtyisyyttä ja asukkaiden yhteistoimintaa. Tärkeimpänä tehtävänään on pitää kyläläisten puolia. Yhdistys hallinnoi ja vuokraa Lahdenkulman rantasaunaa, joka on tapahtumien keskus yhdessä kentän ja kaukalon kanssa. Katso facebook/lahdenkulman kyläyhdistys lisää ja kurkkaa samalla rantasaunan nettisivut: https://lahdenkulma.wixsite.com/rantasauna

Kuhmalahden Kisa

Kuhmalahden Kisa on vuonna 1927 perustettu vireä urheiluseura. Seura tuottaa Kuhmalahden alueella liikuntapalveluita monipuolisesti ympäri vuoden. Kisa järjestää toimintaa noin 340 jäsenelleen lapsista vaariin- periaatteella ja  panostaa monipuoliseen lähiliikuntaan. Kuhmalahden Kisa ylläpitää myös Puntarin kenttää.